hasici nevid cz logo

Důležitá telefonní čísla

Jednotné tísňové číslo 112
Hasiči 150
Městská policie 156
Policie ČR 158
Záchranná služba 155
Elektřina - pohotovost 840 85 08 60
Plyn - pohotovost 1239
Voda - pohotovost 581 20 20 94
Výtahy - pohotovost 581 21 96 29
Linka důvěry pro DOSPĚLÉ 585 41 77 77
Linka důvěry pro DĚTI 585 41 46 00
Bílý kruh bezpečí 585 42 38 57
Zlatá linka seniory 800 20 00 07
Domácí násilí 251 51 13 13
Poradna (alkohol a drogy) 588 44 46 18